УКР

ENG

Портал української книги

Реклама
Книжковий ринок України

Загальна інформація
Мовою статистики
Аналітика
Законодавство
Український підручник
Бестселери

Інструменти

Галузева періодика
Інформаційні технології
Маркетингові інструменти
Консультації
Книжкові тендери
Бібліотека (документи)
Корисні ресурси
Видання для фахівців видавничої справи
Поліграфічні послуги
Copyright International Agency: послуги авторам та видавництвам
Програмне забезпечення

Новини та події

Новини книжкового ринку
Форум Видавців 2013
Огляд преси
Прес-релізи компаній
Календар книжкової індустрії
Нові книги
Події
Ініціативи книжкового ринку
УАВК: листування з владою
Літературно-критичний журнал «Київська Русь»

Діловий досвід

Міжнародний досвід

Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів
Колонка експерта
Опитування
Новини
Книжковий магазин "Власна справа"

  Опитування  
Книгам якою мовою Ви віддаєте перевагу?  Пiдписатися  


bigmir)net TOP 100
Rambler's Top100

УАВК: листування з владою

Новини книжкового ринкуФорум Видавців 2013Огляд преси
Прес-релізи компанійКалендар книжкової індустріїНові книги
ПодіїІніціативи книжкового ринкуУАВК: листування з владою
Літературно-критичний журнал «Київська Русь»

30.05.2012

Відкрите звернення до Президента України В.Ф. Януковича та Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова учасників круглого столу «Українське книговидання – 2012», що відбувся в рамках ХІІІ Всеукраїнської виставки-форуму


Учасники круглого столу висловлюють глибоку стурбованість погіршенням стану національного книговидання, зменшенням обсягів споживання вітчизняної книги, па-дінням рівня читацької культури серед різних вікових груп та прошарків населення країни і вважають нинішню ситуацію реальною загрозою моральному, культурному, інтелектуальному здоров’ю народу України, економічній могутності й обороноздатності держави.

У всі часи головним капіталом будь-якої країни були і залишаються люди. Зни-ження їхнього культурного, освітнього, інтелектуального рівня миттєво негативно по-значається на спроможності держави до логічної, системної, прогресивної розбудови усіх сфер, які забезпечують її життєдіяльність і конкурентоспроможність на світових ринках. Одним із найвагоміших чинників, які впливають на вдосконалення людської осо-бистості, є книга як уособлення знань, накопичених людством за всю його історію, і читання як процес опанування людиною цих знань.

Учасники круглого столу звертають увагу очільників держави на той факт, що нинішній рівень розвитку національного книговидання і стан читання є недостатнім для забезпечення ефективного реформування науки, виробництва, економіки держави в ці-лому, відповідно до тих вимог, які диктує інформаційне суспільство. Лише пряме державне інвестування у розвиток українця через повернення йому читацької культури, забезпечення вільного і широкого доступу до царини сучасних знань через існуючу бібліотечну систему дозволить створити в країні передумови для успішного вирішення тих складних завдань, які стоять перед Україною як європейською державою.

Першими кроками до такого інвестування учасники вважають необхідність реа-лізації найвищими владними інституціями держави таких заходів:

1. Визнання національної різножанрової книги стратегічним продуктом, а розвиток книговидавничого сектора національної економіки стратегічним пріоритетом держави.

2. Створення законодавчих механізмів звільнення від оподаткування коштів, ін-вестованих з інших сфер бізнесу у вітчизняне книговидання.

3. Вирішення питання звільнення від оподаткування меценатських і спонсорських коштів, спрямованих на розвиток вітчизняної книги, комплектування бібліотек всіх рі-внів.

4. Розроблення та затвердження державної програми модернізації видавничо-поліграфічного комплексу України з метою збільшення конкурентноспроможності кни-говидавничої галузі.

5. Створення широкої загальнонаціональної мережі книгорозповсюдження, зорі-єнтованої на реалізацію продукції вітчизняного книговиробника.

6. Створення єдиної національної довідково-інформаційної системи книговидав-ничого простору України, забезпечення її бюджетного фінансування.

7. Повернення бібліотекам права на самостійне замовлення літератури (тематико-типологічне планування) з асортименту, що пропонують видавництва.

8. Відновлення діяльності системи бібліотечних колекторів для планомірного, си-стематичного наукового комплектування бібліотек, забезпечення її бюджетного фі-нансування.

9. Відміна тендерних процедур на закупівлю літератури та документів бібліоте-ками.

10. Встановлення обов’язкових щорічних фіксованих відрахувань із державного та місцевих бюджетів на закупівлю україномовної літератури для національних, пуб-лічних, наукових і дитячих бібліотек, на стабільне поповнення фондів сільських та шкільних бібліотек, а також передплату періодичних видань для бібліотек усіх рівнів.

11. Прийняття Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2013—2017 роки.

12. Розширення міжнародної співпраці у сфері книговидання та книгорозповсю-дження, здійснення заходів з популяризації української книги за кордоном шляхом створення фонду державної підтримки перекладів українських авторів іноземними мовами.

13. Встановлення соціальних тарифів та нормативів на обов’язкове надання електронними та друкованими ЗМІ часу і площ для програм і матеріалів, які ставлять за мету популяризацію вітчизняної книги і читання серед населення.

Учасники круглого столу висловлюють сподівання, що це звернення не зали-шиться поза увагою Президента України та Прем’єр-міністра України і матиме відпо-відне позитивне реагування на викладені в ньому пропозиції.


Рекомендую:


НазадДо верху
 SHOP.VlasnaSprava.info 

Інтернет-магазин ділової книги "ВЛАСНА СПРАВА" рекомендує:


  Колонка експерта  

Українська книга стрімко летить у безвість наче славнозвісний потяг Хюндай

Нещодавно в одній з інформагенцій столиці відбулась прес-конференція, на якій провідні оператори вітчизняного книжного ринку разом з новим керівництвом Комітету культури та духовності України шукали рецепт виживання української книги, яка сьогодні знаходиться в стані агонії...
MATRA PROGRAMME,
NETHERLANDS MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS
Технологічна підтримка Activemedia
Rambler's Top100