УКР

ENG

Портал української книги

Реклама
Книжковий ринок України

Загальна інформація
Мовою статистики
Аналітика
Законодавство
Український підручник
Бестселери

Інструменти

Галузева періодика
Інформаційні технології
Маркетингові інструменти
Консультації
Книжкові тендери
Бібліотека (документи)
Корисні ресурси
Видання для фахівців видавничої справи
Поліграфічні послуги
Copyright International Agency: послуги авторам та видавництвам
Програмне забезпечення

Новини та події

Новини книжкового ринку
Форум Видавців 2013
Огляд преси
Прес-релізи компаній
Календар книжкової індустрії
Нові книги
Події
Ініціативи книжкового ринку
УАВК: листування з владою
Літературно-критичний журнал «Київська Русь»

Діловий досвід

Міжнародний досвід

Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів
Колонка експерта
Опитування
Новини
Книжковий магазин "Власна справа"

  Опитування  
Книгам якою мовою Ви віддаєте перевагу?  Пiдписатися  


bigmir)net TOP 100
Rambler's Top100

Український підручник

Загальна інформаціяМовою статистикиАналітика
ЗаконодавствоУкраїнський підручникБестселери

Положення про всеукраїнський конкурс підручників для загальноосвітніх навчальних закладів


1. Загальні положення

 • Це Положення визначає принципи, організаційні засади та умови проведення конкурсного відбору підручників з предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітньої школи.
 • Це Положення ґрунтується на законодавчій базі освіти, видавничої справи, авторських і суміжних прав, наукової та науково-технічної експертизи, інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини в цих сферах діяльності.
 • Усеукраїнський конкурс підручників для загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс) проводить Міністерство освіти та науки України (далі - МОН України) на засадах відкритості, прозорості і гласності.
 • Конкурсний набір підручників має на меті створення якісного навчально-методичного забезпечення поетапного впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти.
 • Конкурс оголошується на підручники для окремого класу або на систему підручників з навчального предмету (курсу) для певного ступеня загальноосвітньої школи; для старшої школи із зазначенням рівня програмних вимог (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень).
 • Конкурс оголошується наказом МОН України, в якому зазначаються:
   - терміни початку і закінчення подання конкурсних матеріалів
   - перелік матеріалів, які подаються на Конкурс
   - термін прийняття остаточного рішення щодо результатів Конкурсу
   - відповідальні особи за проведення Конкурсу
   - делегування повноважень установам, які здійснюють організаційні заходи із проведення Конкурсу.
  Термін приймання конкурсних матеріалів - 4 місяці від дня оголошення конкурсу.
 • Оголошення про Конкурс оприлюднюється через "Інформаційний збірник Міністерства освіти та науки України", газети "Освіта", інші ЗМІ і фахові видання, а також розміщується на сайті МОН України.
 • У Конкурсі можуть брати участь автори (авторські колективи) і видавництва, що мають виключні права на твір, що подається на Конкурс.

2. Організація конкурсу

 • Організація та проведення конкурсу здійснюється відповідно до вимог цього Положення та наказів МОН України, що стосуються Конкурсу.
 • Для організації Конкурсу МОН України створює секретаріат, роботу якого забезпечує Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. До здійснення організаційних заходів можуть залучатися й інші організації та установи.
 • На конкурс подаються такі матеріали:
   - рукопис підручника, оформлений відповідно до видавничих умов;
   - оригінал-макет цілісного фрагменту підручника обсягом до 32 стор.;
   - концепція підручника або системи підручників (до 4 стор.);
   - відомості про авторів із зазначенням їхнього методичного доробку.
  Крім того, видавництва, які мають виключні права на твір, подають:
   - нотаріально завірену копію угоди про виключні права видавництва на підручник, що подається на конкурс;
   - інформацію про видавничий потенціал і наявний досвід видання навчальної літератури, а також терміни, протягом яких після оголошення результатів конкурсу підручник може бути виданий.
  Якщо запропонована автором концепція системи підручників для певного ступеня школи  передбачає інше структурування змісту, ніж у затвердженій навчальній програмі, до комплекту матеріалів, що подаються на конкурс, додається авторська навчальна програма, яка має відповідати Державному стандарту загальної середньої освіти. Авторська програма розглядається і затверджується МОН України в установленому порядку.
 • Матеріали в шести примірниках надсилаються до секретаріату Конкурсу кур’єрською поштою. Секретаріат реєструє їх і здійснює підготовку до експертизи.
 • Секретаріат Конкурсу забезпечує виконання всіх необхідних заходів щодо об’єктивного проведення Конкурсу. Особи, винні у правопорушеннях під час проведення  експертизи і Конкурсу в цілому, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

3. Здійснення експертизи

 • Експертиза матеріалів, поданих на Конкурс, здійснюється незалежними експертами.
 • Банк даних про незалежних експертів формується на підставі пропозицій президій 
  Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, інших галузевих академій, учених рад, вищих навчальних закладів, колегій обласних (міських) управлінь освіти і науки, асоціацій учителів, книговидавців тощо.
 • Персональний склад незалежних експертів затверджується МОН України та оприлюднюється на його сайті.
 • Незалежними експертами не можуть бути працівники МОН України та його структурних підрозділів, співробітники чи представники видавництв.
 • Міністерство освіти і науки  України на основі Банку даних про незалежних експертів визначає тих експертів (п’ять фахівців з кожного предмета), які будуть залучені до експертизи рукописів підручників. У їх складі – науковець НАН України, викладач вищого навчального закладу, методист, учитель.
 • З незалежними експертами укладається угода на здійснення експертизи, в якій визначаються: сторони договору; предмет і об’єкти експертизи; умови проведення експертизи; права та обов’язки сторін; термін проведення експертизи; вартість роботи та порядок розрахунків; умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин; відповідальність за виконання або неналежне виконання умов договору, відповідальність експертного висновку та порушення умов проведення експертизи, інші істотні умови, що випливають із специфіки об’єкта експертизи.
 • Якщо відібраний з Банку даних  незалежний експерт подав на конкурс власний чи у співавторстві рукопис, який спричиняє конфлікт інтересів, він має про це заявити. В такому разі замість нього добирається інший експерт. Якщо автор поданого на Конкурс підручника про це не повідомив, його рукопис знімається з конкурсного відбору.
 • Кожен незалежний експерт протягом 45 робочих днів проводить експертизу всіх поданих на Конкурс рукописів підручників у конкретній номінації.
 • Експертиза рукописів у формі експертного висновку, оцінних листів, рейтингового списку тощо, оформлення та узагальнення її результатів здійснюється незалежними експертами за методикою, затверджено МОН України.
 • Опрацювання й узагальнення результатів експертизи кожного рукопису і визначення його рейтингу здійснює Рада експертів, до якої входять усі експерти, що брали участь в експертизі рукописів з цього предмета. Загальна тривалість узагальнення результатів експертизи рукописів і ухвалення рішення Радою експертів становить не більше як 15 днів.
 • Рада експертів на основі узагальнених результатів експертизи визначає не більше як три рукописи-переможці, які вона рекомендує до видання і наступної апробації в умовах масового навчання. Протокол про ухвалення рішення вона оприлюднює в присутності авторів, представників видавництв, педагогічної громадськості, із запрошенням ЗМІ. Оригінал протоколу, підписаний усіма експертами, подається до секретаріату, який готує відповідні матеріали про підсумки конкурсу на розгляд колегії МОН України.

4. Підбиття підсумків конкурсу

 • Рішення про підсумки конкурсу та надання рукописам-переможцям грифу "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" ухвалює колегія МОН України на підставі рішення Ради експертів з відповідного предмета.
 • На підставі рішення колегії видається наказ МОН України про підсумки конкурсу. Наказ оприлюднюється через засоби масової інформації і на сайті МОН України.
 • Рукописи, що не стали переможцями конкурсу, можуть розглянуті предметними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти МОН України щодо надання їм відповідного грифа.
 • Апеляція щодо результатів конкурсу приймаються лише на порушення процедури його проведення і вирішуються в установленому порядку.
 • Усі рукописи - переможці конкурсу - вносяться до державного замовлення на видання навчальної літератури з однаковим тиражем.
 • При виданні підручників - переможців конкурсу на звороті титулу вказуються дані про незалежних експертів, які рекомендували рукопис підручника до видання.
 • Тендер на видання навчальної літератури проводиться за результатами Конкурсу відповідно до вимог, передбачених законодавством.
 • Підручники - переможці конкурсу - проходять обов'язкову апробацію згідно з Положенням про неї. Підручники, які успішно пройшли апробацію, отримують гриф "Затверджено МОН України" та вносяться до державного замовлення видання навчальної літератури на наступний цикл фінансування (один раз на п'ять років), їх наклади визначаються за результатами апробації відповідно до замовлень навчальної літератури.

5. Фінансування

 • Витрати на проведення конкурсу здійснює МОН України за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, виділених МОН України, та додаткових джерел, не заборонених законодавством.
 • Фінансування здійснюється на такі витрати: оплату роботи секретаріату, незалежних експертів, оплату відряджень і транспортних видатків, оплату доставки рукописів поштою та канцелярські витрати, інші видатки, пов'язані з проведенням Конкурсу.
 • Максимальний розмір коштів, що спрямовуються на покриття витрат з організації Конкурсу і проведення експертизи, не може перевищувати трьох відсотків коштів, передбачених Державним бюджетом на видання навчальної літератури.НазадДо верху
 SHOP.VlasnaSprava.info 

Інтернет-магазин ділової книги "ВЛАСНА СПРАВА" рекомендує:


  Колонка експерта  

Українська книга стрімко летить у безвість наче славнозвісний потяг Хюндай

Нещодавно в одній з інформагенцій столиці відбулась прес-конференція, на якій провідні оператори вітчизняного книжного ринку разом з новим керівництвом Комітету культури та духовності України шукали рецепт виживання української книги, яка сьогодні знаходиться в стані агонії...
MATRA PROGRAMME,
NETHERLANDS MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS
Технологічна підтримка Activemedia
Rambler's Top100